Subscribe:
1. Maklumat berikut merujuk kepada sebuah bandar semasa pemerintahan Dinasti Shang. Bandar Anyang

• Bandar awal di China
• Wujud di tanah tinggi Sungai Huan
• Dilengkapi dengan tembok Apakah kepentingan Bandar Anyang kepada Dinasti Shang?

A Pusat pentabiran kerajaan
B Menjadi pusat perlindungan
C Tempat latihan ketenteraan
D Kawasan tumpuan perniagaan

2. Siapakah tokoh yang boleh dikaitkan dengan maklumat berikut?

• Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil
• Mengasaskan empayar pertama di India

A Asoka
B Bindusara
C Suryavarman II
D Chandragupta Maurya

3. Senarai di bawah merujuk pada falsafah legalisme dalam tamadun China

• Undang-undang yang tegas
• Tiada perasaan belas kasihan Bagaimanakah legatisme dilaksanakan?

A Ketua hakim dibayar gaji yang tinggi
B Rakyat di bawah penguasaan tentera
C Raja harus memiliki kuasa yang utuh
D Juri dilantik dalam kalangan bangsawan
 
Copyright 2009 Ujian SPM