Subscribe:
1. Konsep politeisme dalam masyarakat pada zaman tamadun awal merujuk kepada
A kehidupan semula selepas mati
B penyembahan roh nenek moyang
C kepercayaan terhadap dewa-dewi
D penyembahan lebih daripada satu tuhan


2. Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia?
A Rakyat terlibat dalam pemerintahan
B Perdana Menteri sebagai ketua negara
C Dewan Negara meluluskan belanjawan
D Dewan rakyat menentukan ketua Negara
 
3. Mengapakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim?
A Pertambahan penduduk
B Kekayaan hasil laut
C Kemudahan pelabuhan
D Perubahan dasar pentadbiran
 
Copyright 2009 Ujian SPM