Subscribe:
1 Apakah pengertian tamadun berdasarkan perspektif Barat?
A Menekankan peradaban
B Merangkumi aspek rohaniah
C Melibatkan pembukaan bandar
D Mementingkan pembangunan lahiriah

2 Apakah fungsi Colloseum dalam tamadun Rom?
A Digunakan untuk persidangan pemimpin
B Tempat berlangsung acara sukan
C Pusat latihan tentera
D Pementasan teater

3 Mengapakah pelabuhan pembekal kerajaan awal di Asia Tenggara bertukar kepada pelabuhan kerajaan?
A Peningkatan perdagangan
B Peluasan empayar
C Penemuan logam
D Perluasan kuasa
 
Copyright 2009 Ujian SPM